svatebni oznameni
svatebni oznameni
svatebni oznameni
svatebni oznameni
svatebni oznameni
svadobne oznameni
Svatebni oznámeni
Svatební oznámení
Svatební oznámení katalogy

svatební oznámeníSvatba.

Svatba má mimořádný historický a kulturní význam a je také důležitou společenskou událostí. Svatba je spjata s určitou etiketou a představuje komplikovaný rituál. Jde o formální společenskou událost, jejímž základem je tradice. Nedodržením zvyklostí byste mohli zmást hosty a způsobit, že by se cítili zaskočeni. Zachování tradiční svatební etikety zaručí, že všichni budou vědět, co se od nich očekává, a napomůže hladký průběh velkého shromáždění lidí. Svatba je obřad, který symbolizuje přechod ke spojení dvou lidí, k jednomu z nejuctívanějších partnerství ve společnosti. Každá svatba je jedinečnou osobní oslavou a zároveň velmi citovou záležitostí.

Svatební administrativa.

Na uzavření zákonitého manželství jsou potřebné doklady:rodný list, doklad o státním občanství, potvrzení o pobytu, úmrtní list zesnulého manžela nebo pravomocný rozsudek o rozvodu nebo o prohlášení manželství za neplatné. O uzavření manželství se vyhotoví zápis, který musí obsahovat jména, příjmení, rodná čísla a podpisy snoubenců, jména, příjmení, rodná čísla a podpisy svědků, datum a místo uzavření manželství, jméno, příjmení a podpis oddávajícího a otisk úředního razítka orgánu, před nímž se uzavřelo manželství.

Jaký svatební obřad?

Civilní sňatek se uzavírá na matrice a vždy v přítomnosti matrikáře a dvou svědků. Matrikář se se snoubenci setká před obřadem. Musí se přesvědčit, zda obě strany splňují nezbytné právní požadavky a mohou tedy uzavřít manželství. Pokud byl některý ze snoubenců předtím ženatý či vdaná, musí matrikáři předložit důkaz, že manželství skončilo. Civilní obřad je krátký, obvykle trvá deset až dvacet minut. Matrikář přednese stručný projev o manželství jako instituci, každý ze snoubenců vysloví souhlas s uzavřením manželství. Pokud si to dvojice přeje, vymění si prsteny. Pak nevěsta a ženich podepíší zápis o uzavření manželství, po nich se podepíší svědci a matrikář. Tím se civilní obřad končí. Sňatek v katolickém kostele se musí ohlásit na farním úřadě tři měsíce předem. Před uzavřením sňatku se snoubenci účastní přípravy k uzavření manželství. Pokud se sňatek bude konat v jiném kostele než v tom, kde byli snoubenci pokřtěni, třeba při nahlašování sňatku odevzdat křestní list (nesmí být starší než šest měsíců). Vydají ho na té faře, kde byl žadatel pokřtěni Souhlas k sňatku katolíka s jinověrcům vydává biskupský úřad. Sňatek může být součástí mše, nebo probíhá samostatně. Kněz vítá snoubenců u vchodu do kostela a odvádí je k oltáři. Na řadu přijde modlitba za snoubenců, bohoslužba a kněz se přimluví snoubencem i přítomným. Následuje vyslovení manželského souhlasu, přísaha novomanželů, požehnání prstenů, výměna prstenů a požehnání novomanželům. Po podepsání zápisu kněz vyprovodí novomanžele k východu z kostela. K uzavření manželství v evangelickém kostele je třeba alespoň měsíc před plánovaným datem navštívit matriku nebo příslušný farní úřad, kde snoubencem dají žádost o uzavření manželství. Vyplněnou žádost třeba dát ověřit a potvrdit na matrice. Při příští návštěvě farního úřadu snoubenci přinesou kromě této žádosti občanské průkazy, rodné listy a listy konfirmácii.V čase půstu nelze uzavřít manželství. Alespoň jeden ze snoubenců musí být evangelického vyznání a mít trvalé bydliště v místě farního úřadu.

Jaký svatební datum?

Datum svatby se vybírá tak, aby oba snoubenci měli dostatek času, a to před svatebním dnem i po něm. Vybereme čas, když se oba cítíme a vypadáme nejlépe. Některé dny máme předem vyhrazené na osobní povinnosti, například zkoušky, důležitou práci či služební cestu. Pokud jeden nebo druhý snoubenec trpí sennou rýmou či nějakou jinou sezónní chorobou, vyloučíme měsíce, když je problém nejhorší. Ujistit se, zda navržený datum vyhovuje všem členům svatební společnosti: rodičům, svědkem, vybraným přátelům a blízkým příbuzným. Mnoho lidí si vybírá na svatbu sobotu, podle možnosti v létě. Sobota je nejvhodnější den pro svatební hosty. Pěkné počasí přispěje k vydařené atmosféře.Když jste se již shodli na vyhovujícím datu, třeba se rozhodnout pro místa, kde se bude konat obřad a hostina. Nejdříve se soustřeďte na místo, které je pro vás nejdůležitější. Pokud chcete mít sňatek v místním kostele, prvořadým úkolem bude zjistit, zda je v určený den a hodinu volný, a rezervovat ho. Je třeba si také promyslet čas svatby. Dopoledne nebo časné odpoledne poskytuje hostům dostatek času, aby přicestovali, i aby se vrátili domů. Ujistěte se, zda jsou obě místa v rozumné vzdálenosti od sebe.

Koho zvát na svatbu?

Tím, že své přátele pozvete na svatbu, vysoce jejich počtem a zároveň se přesvědčíte o hodnotě vašeho přátelství: matka nevěsty otec nevěsty matka ženicha otec ženicha, svědek ženicha, svědek nevěsty, první družička a první družba, další družička a další družba, další družička a další družba děti, které nevěstě ponesou závoj nebo vlečku, ostatní účastníci.

Naplánování svatební hostiny.

Výběr míst, kde se může konat hostina, je obrovský, od hotelu či jiných zařízení, které poskytují jídlo i obsluhu, přes sály či veřejné místnosti bez obsluhy až po speciální zhotovený přístřešek na trávníku v rodičovské zahradě. Je třeba se přesvědčit o tom, že budou náležitě splněny všechny základní požadavky na zábavu velkého počtu lidí, jako jsou například šatny či parkovací místa. Hotel může uspokojit všechny podobné potřeby a jeho zkušený personál dokáže vyřešit menší problémy, které by se mohly vyskytnout. Je to však dosti nákladné a mohlo by se stát, že atmosféra bude mírně neosobní. Prostorné, vyzdobené místnosti nebo krásné zahrady, ať už s personálem, nebo bez něj, mohou poskytnout neobyčejné prostory na svatební hostinu. Mnoho výhod má místnost nebo upravená zahrada v rodičovském domě.

Jaké jídlo a nápoje.

Když se budete rozhodovat pro konkrétní menu, mějte na mysli. že budete hostit lidí různého věku a založení. Není dobrou myšlenkou podávat cokoli příliš zvláštní. Je třeba se soustředit na spolehlivou klasiku, jako je například kuře, svíčková či vepřovice. Rovněž je složité najednou podávat teplé jídlo velkému počtu lidí. Potraviny by mohly být připraveny tak. aby splňovaly i určité dietní požadavky hostů. Pokud budete plánovat bufet, nezapomeňte na jídlo přitažlivé pro děti. Jakmile hosté přijdou na hostinu, podává se aperitiv. Oblíbené jsou vermuty, šampaňské nebo sekt, případně perlivé víno. Při výběru vína, které se bude podávat k jídlu, se ujistil, jestli ho vhodně doplňuje. V době oběda je ideální lehké víno. Nabídka by měla obsahovat bílé i červené víno a široký výběr nealkoholických nápojů pro řidiče, abstinentů a děti. Někteří hosté upřednostní pivo, proto by nemělo chybět. Šampaňské nebo perlivé víno je vhodným slavnostním nápojem na přípitky tak četné, jako peněženka dovolí. Pokud se hostina bude konat v hořely nebo restauraci, vedení podniku možná bude trvat na tom, že dodá vlastní nápoje. To by mohlo značně zvýšit výdaje, proto je třeba na nápoje myslet už při vybírání místa hostiny. V některých podnicích vám umožní přinést si vlastní nápoje, ale budou si účtovat za jejich podávání. Použijte uvedený nápojový rozpočet pro výpočet množství nápojů, ale pamatujte, že jde jen o přibližný odhad. Mnozí lidé na svatbách pijí hodně, proto se ujistěte, zda máte dostatečné zásoby.Torta bývá vystavena během celé oslavy a je to zlatý hřeb hostiny. Je třeba se rozhodnout, jaký styl dorty chcete, kolik vrstev by měla mít a jaký druh nádivky by byl nejvhodnější. Najděte zkušeného cukráře, který umí dovedně udělat dort s polevou: ozdoba může být skutečně nádherná. Dort by měla být dostatečně velká, aby se každému hostu utekla porce a aby zbylo i na výslužku.V některých zemích si novomanželé odloží vrchní část dortu na oslavu prvního výročí svatby nebo narození či křtu prvního dítěte. Zábava závislosti na prostoru i rozpočtu mohou na vaší svatbě vytvořit skvělou atmosféru muzikanti nebo zpěváci. Zejména mladší hosté se potěší, pokud najmete baviče či kouzelníka na obveselení, protože právě děti se na svatbách často nudí. Proto myslete na nějaký druh zábavy co nejdříve.

Organizace svatby.

Zorganizovat svatbu není jednoduché. Důležité je co nejdříve rezervovat místo obřadu i hostiny. Když už máte sestavený mistrovský plán, který vypadá neohrozitelné, můžete se věnovat puntičkářsky plánování do nejmenších detailů. Pokud budete postupovat podle následující tabulky, nezapomenete na nic. Jak bude ubíhat čas, můžete si každý týden kontrolovat a plánovat další úkony a potřebné kontakty, aby byl pro vás svatební den požitkem a utkvěl v paměti všem zúčastněným.
8-3 měsíce předem:
výběr: svědků družiček družbů
rezervovat místo obřadu
rezervovat místo hostiny
objednat zábavu
rezervovat hotel na svatební noc
rezervovat místo pobytu na svatební cestě
výběr hudby a služeb
sestavit seznam hostů
návrh a vytištění oznámení
objednat fotografa / kameramana
objednat svatební dort
zařídit povolení k sňatku
objednat květiny

6-3 měsíce předem:
výběr svatebních šatů a doplňků
pro nevěstu pro ženicha
pro družičky a družbů plán obřadu
rezervovat personál
vybírání prstýnků
případní sestavení seznamu svatebních darů
zajistit převoz na obřad a hostinu

12-6 týdnů:
zařídit čtení ohlášek
rozeslat svatební oznámení a pozvánky
zajistit nocleh pro hosty
objednat se v kadeřnictví
objednat se k vizážistovi (na kosmetiku)
probrat menu s personálem na místě hostiny
vybrat květiny v květinářství
uspořádat rozloučení se svobodou
připravit pasy, víza,
případně se dát očkovat na svatební cestu

3-2 týdny:
objednat nápoje
prověřit si objednávkové listy a jiné seznamy
ověřit si právní, záležitosti týkající se obřadu
ověřit si ubytování
ověřit si personál a finalizovat počet hostu
ověřit si místo, kde se bude konat hostina
ověřit si parkování pro hosty
a sestavit zasedací pořádek na hosty
ověřit si objednávku květů
ověřit si objednaného
fotografa / kameramana
poslední zkouška nevěstiných svatebních šatů a doplňků
zkoušet make-up a účes
zkontrolovat ženichů oděv a doplňky
zkontrolovat oděv a doplňky družiček a družbů
ověřit si právní záležitosti týkající se obřadu.
ověřit si šatstvo na svatební cestu

Svatební oznámení, pozvánky.

Svatba je formální společenská záležitost. Stylizace sdělení by měla odpovídat určitým zvyklostem a etiketě. Stále častěji se však prosazují nekonvenční, osobně formulované oznámení. Obvykle je posílá snoubeneckým dvojice, píší se ve třetí nebo první osobě množného čísla. Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

jména nevěsty a ženicha, datum, čas a místo obřadu a nakonec adresu, kam se má poslat odpověď. Hostům, jejichž zvaní kromě obřadu i na hostinu, přiložíme zvláštní pozvánku. Možná přidat i předtištěný lístek na odpověď. Pokud se pozvání vztahuje i na děti, mělo by to být jasně vyznačit a uvést jejich jména na pozvánce pro rodiče. Osobám nad 18 let je třeba poslat pozvánku zvlášť. Pokud nabízíte svobodnému příteli možnost přivést si partnera nebo přítele, třeba za jeho jméno přidat poznámku a host. K pozvánce lze přiložit nějaké mapy a pokyny, aby hosté bez potíží trefili na obřad i hostinu. Pokud třeba, pošlete spolu s oznámením podrobnější informace o ubytování. Provedení tištěných sdělení může trvat několik týdnů. Proto si třeba nechat dostatek času v plánovaném rozvrhu. Oznámení třeba poslat 8-12 týdnů před stanoveným datem svatby, aby si hosté mohli rozvrhnout svůj čas. Na formální pozvánky používejte bílé kartičky z kvalitního papíru. Tradiční pozvánky na elegantní svatby bývají ručně ryté. Tento způsob je nejen velmi drahý, ale zabere i poměrně hodně času. Nejoblíbenějším způsobem je termografie, kterou se udělá i reliéfní písmo, a je nesrovnatelně levnější. Na neformální pozvánky si lze vybrat inkoust jakékoliv barvy, libovolné písmo a použít ozdobnou linku, fotografii či kresbu. Ať si vyberete jakýkoliv styl, třeba důkladně zkontrolovat vysazován návrh, aby se předešlo chybám. Objednejte si o něco více sdělení, jak budete potřebovat. Přišel čas pustit se do ostatního svatebního "papírování": jídelníčky, jmenovky na stoly, krabice na výslužku či ubrousky.

Seznam svatebních hostů.

Výběr svatebních hostů si vyžaduje pečlivou úvahu a plánování. Především je třeba se rozhodnout o počtu lidí, které pozveme. Počet hostů mohou omezit finance i možnosti prostorů, kde se bude konat obřad či hostina. Protože možnosti hostiny jsou limitovány, zveme na ni jmenovitě. Obě rodiny by si měli načrtnout předběžný seznam příbuzných a přátel, kterých by pozvali, s přihlédnutím k počtu hostů připadajících na každou rodinu.Väčšina hosty jistě bude natolik způsobenou, že odpoví dostatečně rychle, ale najdou se i tací, kteří na pozvánku neodpoví vůbec. Lze je znovu kontaktovat přibližně tři týdny před svatbou. Proto je důležité vědět, kdy nejpozději je třeba definitivně potvrdit počet hostů na hostinu, av tomto smyslu se dohodnout s personálem. Poslední odpovědi by měly přijít několik dní před tímto datem.

Ubytování.

Hostům, kteří přijedou na svatbu z větší vzdálenosti, se musíme postarat o ubytování na následující noc, případně i na noc před svatbou. Připravíme si seznam hotelů nebo jiných zařízení poskytujících nocleh. Dále získáme stručný popis každého zařízení cenový odhad a vzdálenost od míst obřadu a svatební hostiny. Informace pošleme všem hostům, kteří budou potřebovat nocleh. Pokud je počet těchto lidí dost velký a rezervujete více pokojů, můžete získat slevu. Udělejte si zvláštní seznam hostů s ubytováním, budete mít lepší přehled.

Seznam svatebních darů.

V některých zemích, bývá zvykem připravit seznam svatebních darů. Je to praktický a přijatelný způsob, jak umožnit hostům, aby zvolili takový dar, jaký byste chtěli vy. Mnozí hosté budou vděční za návrhy dárků, které uprednostňujete.Tradične se uvažuje spíše o předmětech do domácnosti, které budete používat oba, než o vysloveně osobních věcech. K sestavení seznamu si třeba nechat dostatek času; může to být i zábava. Seznam může být takový rozmanitý, jak jen chcete. Je zdvořilé a taktní zahrnout širší výběr předmětů v různé ceně, aby každý host našel něco, co mu nevyprázdní peněženku. Přirozeně, není povinností hosta, aby se striktně řídil možnostmi nabídnutými v seznamu. Seznam pomůže hostům zorientovat se také předejít případné duplicitě darů. Seznam si můžete sestavit i s pomocí většího obchodního domu nebo vašeho oblíbeného obchodu. Některé obchodní domy nabízejí tipy na svatební dary, které můžete doplnit vlastními nápady. Obvykle se seznamu svatebních darů věnuje nevěstina matka. Hosté se s ní spojí, ona může dolaďovat detaily či rozesílat kopie seznamu Pokud jste si sestavili seznam sami, ona bude zjišťovat, kdo co koupí, a škrtne každý nevhodný či zdvojený návrh. Pro snadnější orientaci si rozdělte seznam na skupiny, jako je například prádlo, porcelán, sklo, příbory, kuchyňské nádobí, a případně dopište vlastnosti jako značku, styl, barvu, velikostní číslo apod.. Dobré je zaznamenat i cenu.

Nevěstin svatební automobil.

Romantickou představou mnohých nevěst je přivézt na svatební. obřad v historickém kočáře taženém koňmi nebo v exkluzivní bílé limuzíně. Jiná móda v oblasti dopravy na sňatek uznává černý nebo bílý taxík, sedan nebo veterán ozdobený stuhami. Když se rozhodnete pronajmout si auto, zjistíte, že firmy si většinou účtují hodinové poplatky, ve kterých jsou zahrnuty i služby řidiče a neomezená kilometráž. Pokud si pronajmete auto za hodinové poplatky, dbejte na časovou rezervu. Některé firmy účtují jednotný poplatek za svatbu, což vám umožní používat auto v přesně určeném čase. Auto vás odveze na místo obřadu, počká a odveze novomanžele na hostinu. Vybrané firmě poskytněte mapku zobrazující polohu míst obřadu a hostiny i přesný harmonogram svatby, abyste se vyhnuli zmatkům. Pokud mají nevěstiny svatební šaty bohatou sukni, zkontrolujte, zda bude uvnitř auta dost místa. Předejde se tak poškození šatů a také nasedání a vystupování zvládne nevěsta snadno a graciézní. Praktické úvahy lze odsunout stranou při rozhodování, jaký způsob dopravy použijete na cestu z hostiny, zvláště pokud nemusíte hledět na peníze. Můžete se vznést na helikoptéře, lehkém letadle, horkovzdušném balónu, odplout na veslice, motorovém člunu nebo gondole, odejít motorovým kolům, v dvoukolovém kočáře, bričce tažené poníkem nebo na hřbetu koně. Možnosti jsou nekonečné! Doprava na obřad by měla být uspořádána tak, aby celá společnost přišla na místo obřadu před nevěstou. Ženich a jeho svědek / družba půjdou v jednom autě, nevěstina matka a družičky v dalším a nakonec ženichovi rodiče a případně prarodiče. Nevěstino auto: nevěsta nevěstin otec, auto č. 1 ženich svědek / družba, auto č. 2 nevěstina matka družičky

Květiny.

Na svatbě hrají květiny důležitou roli a přispívají k slavnostní atmosféře. Pečlivě vybrané květy zkrášlí obřad i hostinu a jsou i působivým doplňkem svatebních šatů nevěsty, ženicha a ostatních. Při výběru květinářství si dejte ukázat fotografie a vzorky jejich prací. Ujistěte se, zda jsou schopni dodat všechny květiny a jinou výzdobu v určený den. Květiny třeba vybírat podle sezóny, aby se daly snadno pořídit, zvláště pokud potřebujete větší množství. Pokud jste se rozhodli pro určitý barevný tón celé svatby, zvolte květiny v jeho duchu. Mezi nejoblíbenější patří růžové, modré, červené, žluté a bílé. Na jaře se hodí modré a žluté čerstvé květy, červené a růžové odstíny jsou vhodné uprostřed léta. Zimní nebo podzimní svatbu efektně ozdobí červenohnědé, červené a oranžové květy.

Květiny pro svatebčany.

Květy jsou tradiční součástí nevěstiných svatebních Šatů. Nevěsty se většinou rozhodnou pro kytici, a kytice bývají různé: od jednoduše naaranžovaných lučních květů až po velkolepé složité svatební kytice. Květy se vybírají i podle toho, který druh máte rádi, zda podle jejich symbolického významu. I pokrývku hlavy může doplnit několik čerstvých kvítků, zvláště pokud máte dlouhé a splývavé vlasy. Družičky mohou mít malé kytičky nebo vyzdobeny obruče či košíky květů. Malým holčičkám sluší jednoduchá květová ozdoba ve vlasech. Matky staré matky nevěsty a ženicha se tradičně zdobí kytičkou připevněnou na šatech, která vhodně doplňuje jejich slavnostní oděv. Zbytek šok svatební společnosti včetně ženicha se obvykle ozdobí jednotným kvítkem v knoflíkové dírce, který ladí s celkovou květinovou výzdobou či s barevným tónem svatby.

Květiny na obřad a hostinu.

Strohá oddací síň, prázdné stěny zahradní markýzy nebo přísně kostelní interiéry mohou několika vhodně umístěnými květy zcela změnit. Zručným použitím květů a zeleně lze skrýt to, co má zůstat skryté, a naopak, zdůraznit pěkné části prostoru. Do svatebního prostředí to vnese radostnou a slavnostní atmosféru. Na obřadu je důležité zejména umístění květin v místech, kde si snoubenci řeknou ano. V kostele se květinová výzdoba soustřeďuje na druhé straně oltáře, výzdoba by měla být bohatá a impozantní. Kostely nebývají velmi osvětlené, takže třeba použít světlejší, živě zbarvené květy a zeleň, aby bylo dvojici dobře vidět. Na hostině lze velké prázdné stěny rozzářit projasňující květinovou výzdobou. Květy mohou být umístěny na malých stolcích nebo podstavcích přikrytých pěknými tkaninami. Působivě vypadají girlandy obtočené kolem tyčí nebo sloupů či zavěšené podél stěn nebo nad vchodem. Květinová nádhera může být cenově velmi náročná, ale i zde lze snížit náklady. Zeptejte se přátel a příbuzných, jestli nevědí aranžovat květiny a nepomohly by vám vytvořit výzdobu. Doprostřed stolů se dávají hřebíky, kapradí a gypsofily, k. jejichž úprava není složitá a lze je snadno sehnat. Na jarní svatbu si sami můžete zasadit nebo koupit malé květináče s cibulovinami (narcisy, hyacinty, tulipány), které rovněž umístěte doprostřed stolů. Je však třeba mít na zřeteli, aby kvetly právě v den svatby. Lze je naaranžovat i s mechem a jinou zelení. Z vlastní zahrady můžete použít břečťan a jiné stálezelené dekorativní rostliny: vypadají velmi pěkně, když jejich pověst kolem místnosti, nebo jimi vyzdobíte čelní část prostřeného stolu. Zeleň velmi rychle vysychá, proto 48 hodin před použitím ponoříme odříznuté konce do vody.

Svatební šaty.

Svatební šaty si budete pamatovat po celý život. Mělo by to být nejkrásnější oblečení, jaké jste kdy měli na sobě. Fantazii můžete uplatnit zcela svobodně, protože je to váš den a středem pozornosti budete vy. Vyberte si střih, který zdůrazní vaše nejkrásnější tvary a v něm se budete cítit elegantně a zároveň pohodlně. Odolejte pokušení vybrat si co nejmenší velikost v očekávání, že do svatby zhubnete. Pokud o sobě víte, že nedokážete držet dietu, myslete na to, že natažené švy jsou velmi nevzhledné. Některé nevěsty zjistí, že ze samého vzrušení shodili kilo-dvě, takže poslední zkouška u švadleny by měla být týden nebo dva před svatbou. Mnoho nevěst si vybírá svatební šaty ve víře, že si je dají prošít a budou je nosit i později, ale jen velmi málo z nich to opravdu udělá. Je to výjimečné oblečení na velmi osobitý den, proto zde není místo na kompromisy. Dobrým zdrojem inspirace i pro svatební šaty jsou knihy o dějinách módy. Večerní šaty z 19. nebo ze začátku 20. století může krejčí napodobit a vytvořit oslňující róbu. Můžete si zkoušet šaty v obchodech či půjčovnách, abyste zjistili, jaký styl vám nejlépe sluší. Pak ho navrhnete krejčímu, nebo si šaty ušijete sama. Barvu látky si vyberte takovou, která vám nejvíce sluší. Šaty laděné Šedobílá obvykle přistanou bledým světlovlasá typem, dokud jasnobiele jsou vhodnější pro tmavší typy. Velmi dobře vypadají všechny pastelové odstíny od ustricovosivej po růžovou. Třeba uvažovat i o tom, jaké počasí přibližně bude ve svatební den. Nechcete přece, aby vám bylo příliš Datum první zkoušky teplo nebo naopak chladno. Vrstvy dlouhých spodniček zda těsný živůtek mohou způsobit, že se v létě druhé zkoušky cítit velmi nepohodlně. Na chladný podzimní den budete potřebovat plášť nebo kabát.

Svatební doplňky.

Když máte šaty vybrané, třeba obrátit pozornost na zbytek garderoby. Pokrývka hlavy (diadém, čelenka, ozdoba vlasů) a závoj tradičně patří k dlouhým svatebním šatům. Kdysi bývala dvojice snoubenců zahalena jakousi pokrývkou z poloprůsvitného materiálu, která je chránila před davem. Dnes závoj symbolizuje ochranu nevěstiny ctnosti. Možná budete chtít závoj po obřadu odložit, proto ozdobení hlavy musí vypadat dobře i bez něj. Nevěstiny boty by měly být vyrobeny ze stejného materiálu jako šaty a může na nich být jemná výšivka. Šperky třeba volit co nejjednodušší, aby nezastiňovali svatební šaty ani celkový vzhled nevěsty. Šňůra perel a jednoduché náušnice jsou vzhledné a stylové. Rodinný šperk má osobní význam, například babiččina oblíbená brož nebo perly vaší matky mohou vzbudit osobitý dojem. Ve shodě se známým rčením si třeba obléknout: Něco starého, něco nového, něco půjčené, něco modré.

Svatební průvod.

Když se rozhoduje o šatech pro družičky a doprovod, je třeba brát v úvahu několik věcí. Především musí ladit s nevěstina šaty. Rovněž musí být v souladu s celkovým barevným tónem svatby, hodit se k pleti každé družičky a samozřejmě musí být pohodlné. Případně jedna barva doplňuje druhou, například světle růžová šerpa a boty se hodí k bílým šatům.

Ženichova svatební oblečení.

Na svatbu si ženich obléká oděv, který je koupen (nebo půjčený) speciálně na tuto příležitost. Typ obleku závisí od stylu i času svatby. Stručně řečeno, ranní oblek se nehodí na večer či pozdní odpoledne, ale je tradiční volbou na formální příležitosti. Pokud se svatba koná v pozdějších hodinách dne, ženich může mít černou vázanku. Oblek by měl mít dobrý střih. Pokud je ženich příslušníkům armády, může mít oblečenou uniformu. Mužští členové svatební společnosti následují ve výběru svých obleků ženicha.

Svatební matky nevěsty a ženicha.

Nevěstina matka hraje na oslavě klíčovou roli a upírá se na ni mnoho očí. Vhodné je pro ni stylové, ale pohodlné oblečení, protože svatba může být fyzicky namáhavá. Nevěstina matka se musí postarat o hosty as každým si podat ruku. Optimální volbou je kvalitní kostým nebo elegantní šaty v kombinaci s kloboukem. Obě svatební matky musí ladit s nevěstou as celkovým barevným tónem svatby.

Předsvatební oslavy.

V souladu s tradicí oslavují nevěsta i ženich svůj poslední den svobody, což jsou výlučně dámské a pánské záležitosti. Pravým smyslem těchto večírků je bavit se a pomoci překonat předsvatební stresy a nervozitu. Pánské jízdy probíhají v hospodě, restauraci nebo klubu. Měly by se konat v předvečer svatby, ale často bývají již dříve v týdnu před svatbou, aby měl ženich dost času na zotavení. Svědek (družba) je zodpovědný za zorganizování večírku i za to, aby se ženich po zábavě vrátil domů bez nehody. Pánské jízdy bývají nevázané a bouřlivé. Tradují se historky o tom, jaké nestoudné žertíky vyvedli škodolibý přátelé nešťastnému ženichovi, který se například ve svatební den ráno probudil s nohou v sádře a před oltář šel o berlích, nebo se ocitl ve vlaku, jehož nejbližší zastávka byla vzdálena 100 km od místa svatby . Ženich vstane přinejmenším s řádnou kocovinou. Jen zřídkakdy se očekává, že za toto všechno bude ještě i platit.Dámskou jízdu organizuje první družička, která je zodpovědná za všechno Nevěstino pohodlí. Oslava se může uskutečnit u někoho doma nebo iv restauraci či klubu a může mít různé formy, od diskrétní večeře až po bujarou noční zábavu. Ani nevěsta neplatí při tomto loučení se svobodou. Namísto tradičních dámských a pánských jízd mohou nevěsta i ženich uspořádat intimní posezení s blízkými přáteli a příbuznými, kteří již přicestovali na svatbu.

Předsvatební večeře.

Osoba, která povede obřad, může navrhnout zkoušku těsně před svatebním dnem. Pokud si projdete celou proceduru do nejmenších detailů, nejdůležitější zúčastnění budou přesně vědět, co se od nich očekává. Pokud jste se již zúčastnili několika svatbách jako host, určitě vám dobře padnou specifické pokyny, co máte dělat jako nevěsta či ženich. Večer před svatbou je ideální čas, aby se nejbližší členové obou rodin, případně i další členové svatební společnosti setkali v domě nevěstiných rodičů nebo v oblíbené restauraci na předsvatební večeři.

Svatební obřad.

Konečně přichází dlouho očekávaný den. Dnes jste nevěstou a ženichem, abyste veřejně deklarovali vzájemnou lásku. Svatební obřad, Ať už církevní nebo světský, je hluboce působivý a dojemný a formální vás spojí jako muže a ženu. Je to událost, kterou si budete pamatovat navždy. Nevěsta s ženichem by se ráno (dopoledne) před svatbou neměli vidět. Obvykle také předsvatební noc tráví každý zvlášť. Konečně přichází dlouho očekávaný den. Dnes jste nevěstou a ženichem, abyste veřejně deklarovali vzájemnou lásku. Svatební obřad, Ať už církevní nebo světský, je hluboce působivý a dojemný a formální vás spojí jako muže a ženu. Je to událost, kterou si budete pamatovat navždy.

Svatební hostina.

Pokud přijíždíte na místo hostiny před hosty, dopřejte si chvilku na to, abyste si posbírali myšlenky, poobdivovali místnost, případně abyste doladili poslední detaily ve výzdobě nebo na slavnostním stole. Po všech měsících plánování a organizování si zasloužíte na své svatební hostině strávit příjemný čas. Nyní můžete obrátit pozornost na příchozí hosty a začít přijímat gratulace.

Vítání svatebních hostů.

Uvítací špalír se může jevit jako něco velmi formální, ale mě několik výhod. Umožní například, že každý člen svatební společnosti zvítal s každým hostem, a je také příležitostí, aby všichni mohli poblahopřát Novomanželský páru. Vhodné je projít si spolu s rodiči pár dní předem seznam hostů, abyste dokonale znali jejich jména. Nevěsta a ženich by měli upozornit na své přátele, jejichž rodiče neznají. Součástí špalír mohou být i družičky, pokud nejsou při mladé. Na méně formální hostině mohou ženich a nevěsta vítat hosty každý zvlášť. (Takové uspořádání pomůže vyhnout se problému, kdo bude kde stát, pokud jsou například rodiče rozvedení, nebo přijdou s novým partnerem.) Počítejte s tím, že na uvítanou jednoho hosta potřebujete půl minuty až minutu. Podle potřeby si na uvítanou rezervujte i hodinu času. Zároveň lze hostům podávat aperitiv hned, jak přijdou. Zatímco čekají na uvítanou, mohou se podepisovat do knihy hostů, kterou připravíme zvlášť na tuto příležitost. Zůstane nám tak unikátní památka.

Svatební zasedací pořádek.

Pokud se na hostině bude stolovat, je vhodné připravit si předem zasedací po řádek. I když se to může zdát složité, stojí to za námahu: hosté ocení, pokud mají možnost sedět u někom, koho znají. Nepovažuje se za vhodné míchat hosty rozličných generací, ledaže by se již dříve dobře znali. Usilujte usazovat vědí sebe hosty s podobnými zájmy, případných dobrých známých. Zasedací pořádek umístěte tak, aby si ho každý všiml, a na každé místo u stolu položte dobře viditelnou kartičku se jménem hosta.Nevěsta sedí vždy nalevo od ženicha. Nevěstin otec se usazuje po jejím levici. Ženichova matka sedí vedle něj. Družba sedí vedle ženichovy matky. Nevěstina matka sedí po pravici ženicha. Ženichů otec sedí vedle ní. Nevěstiny družičky se usazují vedle nevěstina otce.

Svatební menu.

Na hostině možná budete mít velkou chuť k jídlu, ale nezapomínejte, že i vaši hosté mohou být po zdlouhavém svatebním ceremoniálu už dost hladoví a těší se na dobré jídla a nápoje. Bohatě prostřené stoly a pohostinnost jsou důležitou i symbolickou součástí svatebních zvyklostí a každému svatebčané umožňují naplno se zúčastnit oslavy.

Svatební projevy a přípitky.

Svatební přípitek by měl být srdečný, zábavný, vtipný a neměl by trvat déle než patnáct minut. Svatebčané patří k Nejvnímavější posluchačům, s jakými se řečník vůbec může setkat jsou v povznesené náladě, plní náklonnosti k nevěstě a ženichovi, opojení vínem a hostinou. Tradiční pořadí přípitků bývá takovéto: První připíjí nevěstě a ženichovi nevěstin otec. Přivítá svatebčanů, vysloví potěšení nad tím, že se ženich stává jeho zetěm, a poblahopřeje novomanželům. Pak nevěstin otec předá slovo ženichovi. Ženich odpovídá: Děkuje novému tchánovi za jeho přání. Děkuje i hostům, kteří přijali pozvání, a také rodičům nevěsty (nebo jiným jeho příbuzným) za svatební hostinu. Ženich dále přednese přípitky na zdraví nepřítomných přátel a poděkuje se družbovi. Nakonec poděkuje nevěstiným družičkám a pronese přípitek i na jejich zdraví. Družbova odpověď: Družba poděkuje ženichovi a pronese řeč o novomanžele. Přečte písemné gratulace a telegramy od nepřítomných přátel.

Svatební dort.

Svatební dort je již po staletí symbolem štěstí a plodnosti. Už za římských dob snědla nevěsta kousek dortu upečené z vody a mouky a vyslovila přitom přání, aby jí ani manželovi v životě nic nechybělo. Pak každý ze svatebních hostů dostal kousek z této dortu. Dnes se svatební hostina neobejde bez patrové ovocné nebo jiné dorty s bohatou výzdobou, ale zvyk podělit mezi svatebčany po kousku z této dortu se zachoval. Tím, že svatebčané přijme a sní porci dortu, přeje hodně štěstí a bohatství mladému páru. Krájení dortu je jedním z vrcholných okamžiků svatební hostiny. První řez dortu odkrojí ženich s nevěstou společně jedním nožem. Řezy se pak rozdají svatebčanům. Zachoval se lidový zvyk, že družičky a svobodní mládenci si odkládají svůj díl svatebního dortu na noc pod polštář podle pověry se jim pak sní o jejich budoucích manželích či manželkách.

Večerní svatební zábava.

Pokud máte chuť, oslavy mohou pokračovat dlouho do noci hudbou a tancem. Na tuto příležitost můžete pozvat lidi, kteří se nemohli zúčastnit denní oslavě a hostině. Nevěsta a ženich tradičně mají právo prvního tance.

Odchod ze svatební zábavy.

Tradičně se hosté mají zdržet na hostině či na večerní zábavě déle než novomanželé. Pokud někdo nemá v úmyslu vzdálit se běžným formálním způsobem, měl by se postarat o to, aby o tom všichni věděli předem, zvláště starší hosté, kteří by mohli považovat za společenský prohřešek, pokud host odejde dříve než novomanželé. Někdy nevěsta a ženich odcházejí špalírem hostů, kteří jim rukama vytvářejí slávobránu.

Házení svatební kytice.

Těsně předtím, než nevěsta opustí zábavu, družičky a svobodní mládenci se shromáždí a čekají, dokud jim hodí svou svatební kytici. Ve chvíli, kdy nevěsta odchází, zvrtne se a hodí mezi ně kytici. Často ji však hodí přes hlavu přímo za sebe. Podle tradice ten, kdo se kytice zmocní, bude nejbližším adeptem sňatku. Některé nevěsty však uskuteční tento rituál ihned po sňatku. Před odjezdem svatební auto nebo kočár vám pravděpodobně předem tajně "vyzdobí" pěnou na holení, starými botami, prázdnými plechovkami, kotouči toaletního papíru či suchým listím. Svatebčané z toho budou mít ohromnou zábavu, takže si dávejte dobrý pozor, co vám vyvedou by to nebyly například kameny ve výfuku.

Svatební cesta.

Určitě se najdou lidé, kteří vám při financování a organizování svatby byly natolik nápomocní, že se jim náleží písemně poděkovat co nejdříve, nejlépe hned po návratu ze svatební cesty. Pozorným gestem je také co nejdříve pozvat oba rodičovské páry na děkovnou večeři. Přátel, kteří se na svatbě nemohli zúčastnit, zajisté potěší, pokud jim pošlete kousek svatebního dortu, která je tradičním symbolem přání všeho nejlepšího všem, kterých se vaše svatba nějak dotkla.

Sitemap
svatební oznámeníon