TEXTY NA SVATEBNÍ OZNÁMENÍ

... a ...
Dovolují si Vám oznámit,
že dne 9. května 2014 v 17:00.
uzavřou maželstvo na místním úřadě
v Písku.

... a ...
se rozhodli
spojit své životy poutem manželským
dne 9. května 2015 v 16:30.
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
si dovolují oznámit,
že budou oddáni
dne 17. 8. 2013 0 12 hodině
kostele sv. Juraje v Písku

... a ...
oznamují den své svatby
dne 23 května 2013 v 10 hodin
v kostele sv. Juraje v Písku.
Všem, kteří na nás budou v tu chvíli myslet,
vepředu děkujeme.

... a ...
Dosud se říkalo, teď je to pravda,
že 17. října 2013 o 16 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku
bude naše svatba.

... a ...
Vděční Bohu za dar lásky
Vám s velkou radostí oznamujeme,
že dne 23. května 2013 v 16:00.
přijmeme svátost manželství
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Slůvko "ano" vyslovíme,
prstýnky si vyměníme
a polibkem všechno zpečetíme
dne 17. 5. 2013 o 14 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
vysloví
své společné a upřímné,, Ano,,
dne 9. března 2014 v 15:00.
na místním úřadě v Písku.

... a ...
oznamují den své svatby.
dne 5. 8.2013 o 14 hodině v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Chceme se s Vámi podělit o svou radost a štěstí
a dát Vám na známost, že jsme se rozhodli
říci společné a upřímné ANO
dne 23. května 2015 v 17:00. v oddací
síni OÚ v Písku

... a ...
si dovolují oznámit,
že na společnou cestu životem
vykročí dne 15.4.2014 o 16 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
vstoupí do společného života
v kostele sv. Juraje v Písku
dne 9. června 2013 v 17:00.,
když před Bohem zpečetí svůj manželský slib.

... a ...
... oznamují,
že dne 12. 8. 1988 o 9 hodině
si slíbí lásku, úctu a věrnost
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
oznamují svůj sňatek,
který se koná dne 17. 8. 2015 o 12 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
si dovolují oznámit,
že v kostele sv. Juraje v Písku dne 9.10. 2015 o 11 hodině
bude našemu rozhodnutí
uzavřít manželství
požehnané.

... a ...
Na vědomí dáme,
že se rádi máme.
23. července 2013 o 16:30. v kostele sv. Juraje
v Písku společný život začínáme.

... a ...
se podepíší společným jménem
dne 9.10. 2015 o 15 hodině v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
v kostele sv. Juraje v Písku
dne 8.5. 2001 v 17 hodin.
Tam vyslovíme své společné "Ano".

... a ...
oznamují, že společným jménem
jejich život se spojí
dne 10.3.2000 o 12 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
oznamují, že se postaví na svatební koberec,
dne 11. 8. 1999 v 10 hodin, v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
oznamují celému světu
jednu pěknou krásnou větu:
"Budeme se brát"
dne 10. 10. 1910 v 10 hodin
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
oznamují,
že nedbaje na rady zkušenějších přátel,
přijdou dne 9. května 2014 o 15.30 hod..
do kostela sv. Juraje v Písku a odhodlaní
ke všemu řeknou si pravděpodobně Ano.

... a ...
oznamují svůj úmysl vstoupit do stavu manželského.
Toto rozhodnutí bude zpečetěno dne 27. 5. 1850 o 12 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Máme se rádi, a tak se vezmeme
dne 11. 8. 1999 o 12 hodině,
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Láska nám srdce spoutala,
láska nás 9. prosince 2015 v 15.00 hodin
v Kostova sv. Juraje v Písku spojí.
V lásce a věrnosti budeme navždy svoji.

... a ...
Příbuzným a známým svým,
tajemství své prozradím,
že den 1. 5. 3006 o 24 hodin bude naším dnem svatebním
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
si řeknou své "Ano",
dne 22. 8. 2009 o 13 hodině,
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Svobodu jsme již vyzkoušeli,
manželství ještě neznáme,
manželství uzavřít hodláme.
dne 3.5. 2010 o 16 hodině,
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Rodině a známým tajemství naše prozradíme,
že stav svobodný za manželský vyměníme
a společné Ano vyslovíme 15. června 2015 v 16:00.
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Prstýnek a polibek si vyměníme
dne 30. 7. 2009 v 9 hodin,
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Na známost se tímto všem dává,
že 23.mája 2014 v 17:00.
v kostele sv. Juraje v Písku
se sňatek provádí.

... a ...
by rádi dali ve známost,
že spojí své ruce
v kostele sv. Juraje v Písku
dne 19. 8. 1999 o 15 hodině.

... a ...
mají tu čest a potěšení Vás pozvat
na svatební obřad,
který se uskuteční 5. června 2013 v 16:30.
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
oznamují,
že spojí své životní cesty v cestu jedinou.
dne 12. 8. 2009 v 10 hodin,
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
oznamují, že si prstýnky zlaté
a první polibek manželský vymění
dne 22.9. 1998 o 16 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
S radostí Vám oznamujeme,
že dne 23. května 2015 v 17:00.
se naše srdce spojí
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Máme pro vás překvapení,
bude velká sláva,
... se v březnu žení,
... se vydává.
Dne 2. 3. 1955 o 14 hodině,
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
oznamují, že událost století proběhne
23. května 2015 v 16:00.,
když v oddací síni Místního úřadu Orikovce
řeknou si upřímné a společné Ano.

... a ...
oznamují, že neřídícího se radami zkušenějších přátel
dne 12. 5. 2012 o 12 hodině, v kostele sv. Juraje v Písku,
ztratí svou svobodu a všechny výhody z ní plynoucí.

... a ...
Vám oznamují,
že spolu budou kráčet životem
ode dne 23. září 2014 úderem
16. hodiny na místní úřad v Písku.

... a ...
jsou odhodláni před všemi si říct pravděpodobně "Ano".
dne 11. 8. 2002 o 16 hodině, v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
nastoupí společnou cestu životem
dne 18. července 2015 o 16.00 hodině.
Jejich sňatku bude požehnáno
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
oznamují, že svoji dosavadní činnost regularizovat
dne 2.6. 2001 v 10 hodin v kostele sv. Juraje v Písku.

My, ... a ... ,
dovolujeme si Vás požádat o Vaši milou přítomnost
na naší svatbě v kostele sv. Juraje v Písku
v sobotu 23. května 2001 a 17.00 hodině.

... a ...
oznamují, že jim končí vznešené "Já"
a začíná prosté, ale o to krásnější "My".
dne 10. 7. 2002 o 13 hodině,
v kostele sv. Juraje v Písku.

Svatba. Hra o jednom dějství.
Osoby a obsazení:
nevěsta - ... ,
ženich - ... ,
sbor - příbuzní a přátelé.
Premiéra se koná 23. 5. 2015 v 17:00.
v oddací síni Místního úřadu Orikovce.
Vstup volný! Nezmeškejte, repríza nebude!
Reklamace: 277 Orikovce.

... a ...
oznamují, že volnost svou
za manželské pouto vymění
dne 13.3. 2013 o 13 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Už ne Ty a já - ale my.
V vstříc sobě a už nikdy vzdálení.
Posiedky zamyšlení, ohýnek lásky do květů.
Společná cesta plná rozletu
od 19. srpna 2015 a 16.00 hodiny
v kostele sv Juraje v Písku.

... a ...
oznamují všem přátelům a známým,
že dne 17. 8. 1996 v 10 hodin
nám zazní svatební zvony.

... a ...
si Vám dovolují oznámit,
že si 23. července 2014 o 16.30 hodině v kostele sv. Juraje
v Písku vymění snubní prsteny
a první manželské polibky.

Na známost se dává,
že dne 17. 3. 1998 o 12 hodin bude sňatek
... a ...
uzavřený v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
chtějí všem na vědomí dát,
že se z lásky budou brát,
dne 25.3. 2009 o 11 hodině,
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
mají tu čest a potěšení
Vás pozvat na svatební obřad,
který se uskuteční 11. 9. 2013 v 16:00.
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
společnou cestou jít,
v lásce svůj život žít,
splnit si krásný sen,
to vše se začne v tento den:
dne 23.12. 2015 o 16 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Tvá dlaň se s mou spojí
dne 19. července 2015 o 15.30 hodině
v obřadní místnosti Místního úřadu Orikovce.

... a ...
se rozhodli spojit své osudy posvátným poutem manželským,
dne 13. 6. 1985 v 10 hodin v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
si řeknou Ano
dne 6. června 2001 v 17:00.
na místní úřad Košice - Staré město.

... a ...
Sobota 2. května 1987
je pouze všední den,
který však splní náš společný sen,
o 10 hodině držte chvíli pěsti
a Přejte nám dvěma
aspoň kousek štěstí,
neboť naše "ano" zazní právě
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Vám a radostí oznamují,
že 3. května 2014 o17.00 hodině
společný život začínají
v kostele sv Juraje v Písku.

... a ...
oznamují, že dne 1.1.2001 v 10 hodin uzavřeli manželství.

... a ...
Vladimír Ország svobodný pán dosud,
Lucia kinové osud jeho odteď.
Na známost Vám dáváme, že svobody se vzdáváme,
že chceme spolu šťastně žít
a naši lásku manželstvím zpečetit
dne 23. září 2015 v 16:30.
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Mají čest vám oznámit,
že dne 15.6. 2026 o 18 hodině vstoupili do stavu manželského
na radnici v Písku.

... a ...
Když Tvá dlaň se s mou spojí
19. května 2014 o 15:30 v kostele sv. Juraje
v Písku, nikdo nás už nerozdvojí.

... a ...
si dovolují oznámit všem svým příbuzným, přátelům a dobrým známým,
že byli oddáni dne 19. 2. 2002 o 12 hodině na radnici v Písku.

... a ...
budou oddáni
dne 22.9. 2015 o 16 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Ruku v ruce budeme spolu kráčet životem
ode dne 11. května roku 2015 a 15.30 hodiny
z obřadní síni Místního úřadu Orikovce.

... a ...
oznamují, že budou oddáni
dne 17. 5. 2000 o 16 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Dovolujeme si Vám oznámit,
že jsme se rozhodli zlegalizovat
svůj dosavadní vztah dne 14. září 2014
v 17:30. v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
... A bude nejlépe,
když všem řekneme,
... A co? no, že se vezmeme
... A kdy?
dne 22.2.2022 o 12 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
se odsuzují
k nejkrásnějšímu možnému trestu
-Vstoupí do stavu manželského dne
23. května 2013 v 16:00.
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
oznamují všem svým přátelům,
že dne 17. 8. 2015 o 12 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku
podepíší smlouvu o neútočení
a vzájemné všestranné pomoci.

Já - ... si beru za manžela ... .
Já - ... si beru za manželku ... .
Svatební obřad se bude konat 3. května 2015 o 15.45 h
na místním úřadě v Písku.

... a ...
příbuzným svým a známým svým,
tajemství své prozradíme,
že den 22. 5. 2010 v 10 hodin
bude naším dnem svatebním.
Obřad se uskuteční
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
si dovolují oznámit,
že řeknou své "ano"
dne 17. 8. 2015 o 12 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Rodině a známým tajemství naše prozradíme,
že stav svobodný dne 23. května 2015 v 17:00.
v kostele sv. Juraje v Písku
za manželský vyměníme.

... a ...
oznamují,
že svoji dosavadní činnost regularizovat
dne 10.10. 2010 v 10 hodin
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
i přes úmluvy a rady starších
se rozhodli dne 12. 8. 2008 o 14 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku
vyměnit výhody stavu svobodného
za radosti života manželského.

... a ...
Oznamují,
že dne 9. června 2014 v 17:00.
si slíbí lásku a věrnost
v kostele sv Juraje v Písku.

... a ...
oznamují,
že dne 10. 7. 2014 o 14 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku
jim končí prosté "Já"
a začíná krásné "My".

... a ...
oznamují svůj sňatek,
který se koná dne 17. 8. 2015 o 12 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
rádi by se podělili o svou radost a štěstí
23. května 2015 o 16:00. v kostele
sv. Juraje v Písku,
když si řeknou Ano.

... a ...
rádi by se podělili o svou radost a štěstí
23. května 2015 o 16:00. v kostele
sv. Juraje v Písku,
když si řeknou Ano.

... a ...
se dne 20. 9. 2015 v 10 hodin
stanou manžely.
Svatební obřad se uskuteční
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
V nejkrásnější chvíli života
zasílají Vám oznámení vřelý,
že svou lásku manželstvím zpečetit by chtěli
dne 2. července 2014 v 17:00.
na místním úřadě v Písku.

... a ...
oznamují,
že neposlechli rád zkušených
a dne 5.9. 1999 o 12 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku
vymění růžovou svobodu
za zlaté pouta manželství.

... a ...

Naše láska
bude zpečetěna manželstvím
dne 18. července 2014 v 16:00. v kostele
sv. Juraje v Písku.

... a ...
Slůvko ano vyslovíme,
prstýnky si vyměníme
a vše polibkem potvrdíme
dne 10. 9. 1998 v 10 hodin
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Mají čest Vám oznámit,
že dne 15.6. 2015 o 16 hodině
vstoupili do stavu manželského.

... a ...
uzavřou manželství
dne 17. 8. 2015 o 12 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
oznamujeme všem svým přátelům a známým,
že nám budou znít svatební zvony
dne 11. 5. 2011 o 14 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Dovolujeme si Vám oznámit,
že v kostele sv. Juraje v Písku
dne 13. 3. 2003 o 13 hodině
bude našemu rozhodnutí
požehnané.

... a ...
S radostí Vám oznamují,
že spojí své ruce
dne 10. 8. 2013 o 12 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
oznamují den své svatby.
Dne 11. 8. 2013 o 14 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
Spojí své životní cesty
v cestu společnou
dne 7. 8. 2012 12 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku.

... a ...
by rádi dali ve známost,
že spojí své ruce
v kostele sv. Juraje v Písku
dne 12.8. 2015 o 12 hodině.

... a ...
oznamují svůj úmysl
vstoupit do stavu manželského.
Toto rozhodnutí bude potvrzeno
v kostele sv. Juraje v Písku
dne 11. 5. 2015 o 16 hodině.

... a ...
Rozkývaj zvony nad námi,
řekni všem, co nemohou spát,
že my dva ... a ...
se budeme dne 10. 7. 2015 o 14 hodině
v kostele sv. Juraje v Písku brát.

MOTTO

Nikdy Tě nepřestanu milovat,
lásko moje!

I když se všichni rozejdou,
my zůstaneme spolu.

Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.
J. Lennon

I když se všichni rozejdou,
my zůstaneme spolu.

Kdo miluje, má stále plné ruce práce.
Aischylos

 

Láskou člověka k člověku
se otevírá brána nebeská dokořán.
St. Ambrogio

Řekni jen slovo
a budeme spolu každý den.

Nemiluje ten, kdo nemiluje vždy.
Aristoteles

Pro lásku není důležité,
aby se lidé k sobě hodili,
ale aby spolu byli šťastní.
B. Bardot

Ty, lásko moje, si voda,
co mě drží nad vodou.

Běž za štěstím a nečekej a těš se s ním ...
G. de Borneu

Hněv se nepřekoná hněvem, ale pravou láskou.
Buddha

Milovat někoho znamená zestárnout s ním.
A. Camus

Ne v tom, že jsme milováni, ale v tom, že milujeme, je naše štěstí.
H. Cassona

Jen s Tebou život má smysl ...

Láska uvádí vše do pohybu.
Debussy

V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje.
P. Elouard

Milovat znamená dívat se jedním směrem.
A. de Saint-Exupéry

S láskou a se smyslem pro humor má naději každé manželství.
S. Hailey

Muž a žena jsou dvě noty,
bez kterých struny lidské duše nevydají správný a plný akord.
G. Mazzini

Láska nad vším vítězí. My jí podléháme.
Vergilius

Spočná cesta životem,
to byla naše touha,
dnes splnila se konečně,
ať šťastná je a dlouhá.

Láska nás svedla, láska nás spojí,
v lásce a věrnosti budeme svoji.

Společnou cestou chceme jít,
odpouštět, věřit, rádi se mít.

Chci Tě držet za ruku,
abychom byli šťastní ...

Když zazní ano obou nás
a z orgánu tichá melodie,
sliby nám splynou v jeden hlas:
jsem Tvůj a Ty jsi navždy moje
na celý život, ne na čas.

Krásné je milovat, krásné je být,
ale nejkrásnější je, když s Tebou můžu žít.

Beru si Tebe takového, jaký jsi
a takovou, jaká jsi.
Beru si Tebe s Tvými požadavky,
s Tvými chybami
a s celým Tvým životním zákonem.
Jsi to, co jsi. A tak Tě miluji.
R. Rolland

Chyť mě za ruku
a nepouští mě už nikdy!

Lidé nežijí tím, že se o sebe starají,
ale tím, že je v nich láska.

Je něco krásnějšího než láska,
která nám srdce spoutané
a slovo, které vyslovil si,
abych Tvá zůstala.

Jsem Tvá a Ty jsi můj.
Jsem Tvůj a Ty jsi moje.

Jdi s tím, kdo tě má rád.
V. Hugo

Dávám Ti lásku z lásky,
pouze Tebe miluji,
nevezme nikdy zpět,
co Ti dnes slibuji.

Láska je štěstí,
které si dáváme navzájem.

Byli jsme dva a měli
pouze jedno srdce.
F. Villon

Láska přemáhá všechno.
(Vergilius)

Roztáhl jsem své sny
pod Tvé nohy,
našľapuj snadno, protože
šlapeš po mých snech.

Pokud mi dáš své srdce,
budu součástí Tebe ...

Milovat, znamená žít
život toho, koho miluješ.
Tolstoj

Milovat znamená
ve štěstí druhého
nacházet štěstí vlastní.

Miluji Tě, lásko moje,
srdce moje, život můj.

Lepší je být smutný s láskou,
než být veselý bez ní.
Goethe

Největší štěstí je,
když člověk ví, proč je šťastný.
Dostojevskij

Jedině Ty a nikdo jiný ...
Jedině Ty a žádná jiná ...

Největším štěstím je moci žít
pro to, pro co jsme ochotni zemřít.

Velkým přátelstvím začala
naše láska,
velkou láskou
končí naše přátelství.

... A motto,
ať nám napíše sám život ...

Je snadné říci - "Mám Tě rád."
To dokáže i dítě.
Těžší však je vytrvat
a říct - "Vážím si Tě."

Kdyby neexistovaly optimisté,
neexistoval by stav manželský.

... Budeme šťastní,
protože chceme být šťastní ...

Dnes dávám Ti ruku svou
a prosím o tu Tvou,
spojíme naše životy
a půjdeme cestou společnou.

Dobré i špatné, co život dá nám
chci s Tebou snášet.

Do prstenů našich
vryt bude den,
kdy společným ano
naše manželství bude uzavřené.

Láska nás svedla, láska nás spojuje
v lásce a věrnosti zůstaneme svoji.

Lásko moje, milý můj,
Budu Tvá, budeš můj.

Milovat neznamená mít jen rád,
Milovat je věřit a pravdu znát,
Milovat je odpustit a znovu podat ruce,
Milovat je rozdělit duši i srdce.
Victor Hugo

Láska, to je štěstí,
které si navzájem dáváme.

Manželství je plné starostí a trní,
ale nese ovoce, které se jinde nenarodí,
Sainte-Beuve

Lásko moje, cítíš,
jako můj život protéká Tvým srdcem?

Láska je voda života,
přijmi ji do svého srdce a své duše.

My jsme poznali lásku,
jakou má Bůh k nám
a uvěřili jsme v ni.
(1 Jan 4, 16)

Manželství je tichý přístav,
do kterého vplouvají šťastné lodě.

... a všechno začalo tím, že si jednoho dne
vzal moje ruce do svých ...

Chci se s Tebou
podělit o sebe ...

Slunce ať svítí,
kde jsme my.

Kéž je nám Bůh milostiv
a dá nám požehnání,
kéž nad námi rozjasní svou tvář.
(Ž 67, 2)

Dvě srdce se v jedno spojí ...

Bůh stvořil lásku,
protože věděl, že se setkáme.
Je krásné žít a životu se smát,
je krásné žít a někoho mít rád.

Život sám napíše motto nám ...

Slibuji, že Ti zachovám lásku, úctu
a věrnost, že Tě nikdy neopustím
a že s Tebou ponesu všechno dobré
i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

Své srdce do Tvých dlaní dám,
tak si ho, lásko moje, chraň.

Jsi to, co si
a tak Tě i miluji.
R. Rolland

Miluji život, protože mi dal Tebe.
Miluji Tebe, protože jsi můj život.

Dávám Ti lásku z lásky,
jen Tebe miluji,
nikdy nevezmu zpět,
co Ti dnes slíbím.

Pohádka končí,
život začíná ...

Kdo miluje, není už sám.
J. Deml

Až uslyšíš tlukot zvonů znít,
pak dvě srdce v jedno se spojí,
Ty budeš slzy v očích mít,
a budeme navždy svoji.

Milujeme tak jak víme!
(O.Henry)

Láska je tím najkraším světlem.
(Goethe)